ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਅਸਰ

0
30
ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਅਸਰ

PLCTV:-

PLCTV:- Sound Sleep Benefit : ਨੀਂਦ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ,ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਜੋ ਘੱਟ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ,ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ,ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਵਿਚ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ 

ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਅਸਲ ਵਿੱਚ,ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ (Hypothalamus) ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਨਸ ਸੈੱਲਾਂ (Hypothalamus Nerve Cells) ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਪਰਾਚਿਆਸਮੈਟਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ (Suprachiasmatic Nucleus) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਵੇ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜਲਦੀ,ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਟੈਮ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਵੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਟੈਮ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ (Hypothalamus) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਇਹ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ (Hypothalamus) ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਟੈਮ ਵਿੱਚ ਉਤੇਜਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। REM ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ,ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ (Hypothalamus), ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here